El Govern prohibeix l’ús del mòbil a Primària

Els alumnes no el podran fer servir ni dins ni fora de les instal·lacions, tret que es trobi justificat. El nou reglament entrarà en vigor el curs vinent
La mesura entrarà en vigor pel curs 2024-2025 | © Petit Sabadell
RUBÉN ESTÉVEZ
info@petitsabadell.cat
Comparteix aquesta notícia

La Generalitat de Catalunya ja ha aprovat la prohibició de l’ús del mòbil a Primària i les restriccions aplicades a la Secundària. Redactades pel Departament d’Educació, consensuades pel Consell d’Educació i aprovades pel Consell Escolar de Catalunya, les instruccions també s’han fet arribar a escoles i instituts per a la seva aplicació a tots els centres catalans, amb l’objectiu que la presència dels telèfons mòbils a les aules sigui mínima i justificada en termes educatius.

D’aquesta manera, s’estableix que els alumnes de primària no el podran fer servir ni dins ni fora de les instal·lacions, fent que fer servir el mòbil al pati, al menjador o en activitats extraescolars siguin escenes que deixarem de veure. En cas que un alumne dugui un dispositiu, aquest haurà d’estar apagat al llarg de la jornada escolar i desat en el lloc que el centre determini.

Pel que fa a l’ESO, l’alumne que porti un mòbil també l’haurà d’apagar en entrar a l’institut i desar-lo en el lloc que el centre designi. En les activitats lectives, el docent pot decidir si restringir-los totalment o bé permetre’ls, sempre que sigui amb un objectiu pedagògic. Tot i això, Educació vol evitar-los instant a prioritzar l’ús del portàtil o tauleta, sempre que el centre en disposi.

Així mateix, el Departament ha recordat que, per fer més efectiva la nova normativa, totes les persones que tinguin relació amb un centre educatiu han de ser coherents al nou reglament. Tal com s’especifica al document, els adults actuen “com a referència per a infants i joves en el seu procés d’aprenentatge” i, per tant, ells també n’hauran de fer “un ús exemplar” d’aquests dispositius. A més, es recomana promoure un debat al claustre o al consell escolar sobre aquesta qüestió.

Les instruccions enviades als centres educatius inclouen les excepcions que la normativa contempla, com és en el cas de l’alumnat que necessiti monitorar algunes constants per motius de salut, per la canalla amb necessitats educatives especials que requereixin alguna aplicació que faciliti l’accés a l’aprenentatge o per a sortides i viatges sempre que el docent ho permeti. També es contemplen aquells nens i nenes que s’hagin de desplaçar entre municipis mitjançant transport escolar i hagin de comunicar-se amb un familiar o en cas d’emergència.

En el cas que una escola o institut vulgui dur a terme un projecte singular que inclogui la utilització dels mòbils diferent de la de les orientacions, haurà de sol·licitar autorització a l’administració educativa, després d’haver estat aprovat per majoria qualificada de dos terços del consell escolar del centre.

D’acord amb el document, cada equip directiu elaborarà el marc propi que haurà de ser consensuar entre la seva comunitat educativa i el consell escolar de cada centre, un procés establert que s’allargarà i aplicarà fins al curs 2024-2025 a les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), que també preveu les faltes, sancions i protocols que s’aplicaran en cas de cometre un ús indegut dels mòbils.

Les notícies més vistes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Altres notícies que et poden interessar...