Publicitat

Les mascaretes i el desenvolupament del llenguatge en nens

Cristina Hervás Maqueda
Psicòloga infanto-juvenil
Núm. Col. 25977

Il·lustració de Cristina Flyy (@cristyflyy)
Comparteix aquesta notícia

La convivència de la mascareta a causa de la pandèmia de covid-19 ha fet notòria la dificultat d’entendre més el què ens diuen els altres quan parlem. Moltes vegades, demanem que es repeteixi el que s’ha dit, o parlar més fort o més lentament.

Aquesta dificultat passa perquè l’acte comunicatiu no ve només per les dificultats de distorsió dels sons de la parla amb els teixits de la mascareta. També ens passa, perquè les persones percebem els sons a través de l’oïda i dels ulls. Les paraules les comprenen a partir del processament correcte dels fonemes, l’entonació, el ritme i també de la construcció que fa el cervell sobre els moviments articulatoris de la parla. Per tant, ara amb l’ús de les mascaretes, aquests moviments no els podem visualitzar apareixent doncs dificultats amb el desenvolupament del llenguatge.

A continuació, us fem una breu descripció de les diferents situacions que ens podem trobar en funció de si l’infant presenta o no dificultats en el seu neurodesenvolupament:

En nens i nenes que es troben en l’etapa de desenvolupament del llenguatge i no tenen cap alteració o trastorn del llenguatge, estem començant a percebre (tant en entorns escolars com familiars) dificultats pel fet de portar, els adults, mascareta. Els nens, des de molt petits, es fixen molt en els moviments articulatoris per aprendre la llengua materna. Per aquest motiu, la mascareta dificulta que tinguin tots els elements necessaris per desenvolupar el llenguatge adequadament.

Tanmateix, els nens amb alteracions de l’aprenentatge i dificultats del llenguatge són els que pateixen més aquestes conseqüències, ja que la seva dificultat rau en l’adquisició i, per tant, l´ús de mascaretes ho empitjora significativament.   

En el cas dels nens amb deficiència auditiva, encara que facin servir el llenguatge de signes per comunicar-se, també fan servir molt la lectura dels llavis. En conseqüència, la mascareta torna a representar un handicap important en la comunicació.  

Els nens amb trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL), poden presentar dificultats en diferents àrees: sintaxi, morfologia, semàntica, fonologia o pragmàtica. Quan tenen afectada la part fonològica, la parla és inintel·ligible, els costa reconèixer els sons o tenen dificultats per aprendre paraules noves.

Els nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), en canvi, tenen un millor desenvolupament en la parla i la comunicació. En aquest cas, sí que són capaços d’integrar tots aquests conceptes a través de la informació multisensorial.

Els nens i nenes amb dislèxia, presenten problemes per automatitzar la relació entre un grafema (lletra) i un fonema (so). Per tant, s’observa un pitjor rendiment en aquests nens a causa de la falta de l’input visual.

Per tots aquests motius us proposem uns consells que poden ajudar a minimitzar l’impacte de la mascareta, necessària per controlar el covid, però que resulta un element distorsionador per poder-nos comunicar adequadament.

Consells que es poden fer per reduir l’impacte de la mascareta en el llenguatge

  • Gesticular molt més
  • Fomentar situacions d’atenció conjunta
  • Afegir més gestos al que diem, per augmentar la comprensió
  • Donar suport al que ensenyem amb estímuls visuals

Si us cal assessorament o voleu fer-nos una consulta en trobareu al carrer Estrella 110, a les xarxes socials i al nostre web.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Altres notícies que et poden interessar...